خرداد ۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

عنوان: دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://okconf.ir/ ایمیل: okconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی […]