مهر ۱۷, ۱۴۰۰

همایش ملی کرونا در آینه قران و اندیشه های فقهی و حقوقی

عنوان: همایش ملی کرونا در آینه قران و اندیشه های فقهی و حقوقی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://coqfh.yu.ac.ir/ ایمیل: coqfh@yu.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۷۴۳۱۰۰۳۰۶۰ برگزارکننده / […]