مهر ۱۸, ۱۴۰۱

کارگاه مجازی مقابله با استرس

عنوان: کارگاه مجازی مقابله با استرس عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره […]