شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

عنوان: نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://colitconf.ir/fa/?id=1&p=0 ایمیل:   info@colitconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۲۹۸۴۴۱ – […]