فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی ابزار شناسی

عنوان: کارگاه آموزشی ابزار شناسی عنوان نشست علمی: کارگاه اموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ساعت شروع نشست: ۱۵ ساعت پایان […]