بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

بررسی و معرفی فناوری های آنتن های هوشمند در ارتباط مخابراتی

عنوان: بررسی و معرفی فناوری های آنتن های هوشمند در ارتباط مخابراتی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مهندسی […]