اسفند ۱۷, ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

عنوان: کارگاه آموزشی مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه جامع علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل و نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ […]