دی ۳۰, ۱۴۰۰

نشست بزرگداشت روز۱۹ ژانویه روز بزرگداشت آذری زبانان جهان

عنوان: نشست بزرگداشت روز۱۹ ژانویه روز بزرگداشت آذری زبانان جهان عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: ستاد مردمی بزرگداشت روز۱۹ژانویه تاریخ شروع: ۲۹دی ماه سال ۱۴۰۰ تاریخ پایان: ۲۹دی […]