شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

عنوان: دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://conf.fasau.ac.ir/water2/fa/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: […]