تیر ۲۶, ۱۴۰۱

جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی وب سایت: https://jiac.ir/fa/ محورها: موضوعات مورد پذیرش در جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی ۱- پژوهش در فرهنگ و هنر، هنر اسلامی، فلسفه […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

دوفصلنامه علمی کاشان شناسی

عنوان: دوفصلنامه علمی کاشان شناسی وب سایت: https://sh-kashan.kashanu.ac.ir/ محورها: موضوع مقالات مجله، بیشتر در حوزه پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی اعم از مطالعات دینی، ادبی، تاریخی، بزرگان، […]