آذر ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل الاینده ها

عنوان: فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل الاینده ها وب سایت: https://mshca.science-journals.ir/ محورها: شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی و مهندسی شیمی مواد، طیف […]
شهریور ۱۲, ۱۴۰۰

نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک

عنوان: نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک وب سایت: http://mmws.uma.ac.ir/ محورها: مدل‌سازی آب و خاک ارزیابی پروژه‌های آب و خاک مطالعات اقتصادی-اجتماعی آب و خاک […]