مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره مولتی ریمو

عنوان:  دوره مولتی ریمو عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۱۰ […]
آبان ۱۱, ۱۴۰۰

نخستین جشنواره پژوهشگران برتر و منتخب شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

عنوان: نخستین جشنواره پژوهشگران برتر و منتخب شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت فناوری و مهندسی […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

تعمیر تجهیزات پزشکی

عنوان: تعمیر تجهیزات پزشکی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز تاریخ شروع: ۶ شهریور ۱۴۰۰ تاریخ پایان: ۶ شهریور […]