فروردین ۲۷, ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی آموزش باز و ترکیبی ایران

عنوان: دومین کنفرانس ملی آموزش باز و ترکیبی ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://conference.pnu.ac.ir/2BL/ ایمیل: blendededu@pnu.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۲۳۳۲۹۷۱۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور محل برگزاری: تهران، بلوار ارتش، […]
دی ۶, ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

عنوان: یازدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی سطح برگزاری: ملی و بین المللی وب سایت: http://conf.uok.ac.ir ایمیل: icelet2022@uok.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۸۷۳۳۶۶۰۰۷۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه کردستان […]
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

ششمین همایش آموزش زبان انگلیسی

عنوان: ششمین همایش آموزش زبان انگلیسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://elt6.atu.ac.ir/ ایمیل: elt6@atu.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۳۶۷۳۷۴۹۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: گروه زبان و ادبیات انگلیسی […]
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://icll.bcnf.ir/index.php ایمیل: icll@bcnf.ir تلفن دبیرخانه: ٠٢١٨٨٨١۶٣٩۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز […]
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

عنوان: نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://colitconf.ir/fa/?id=1&p=0 ایمیل:   info@colitconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۲۹۸۴۴۱ – […]