آذر ۱۹, ۱۴۰۱

مطالعات تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی

عنوان: مطالعات تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی وب سایت: https://www.jpeshs.com/ محورها: تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی صاحب امتیاز: انجمن علمی معلمان تربیت بدنی مدیر مسئول: دکتر آیت اله دهقان […]
مرداد ۵, ۱۴۰۱

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان: فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی وب سایت: https://sportssciencejournal.ir محورها: تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمامی گرایش ها) صاحب امتیاز: مجید کرامتی مقدم مدیر مسئول: مجید کرامتی مقدم […]
مرداد ۳, ۱۴۰۱

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

عنوان: فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری وب سایت: http://majournal.ir/ محورها: کلیه موضوعات مرتبط مدیریت، حسابداری، حسابرسی، کارآفرینی و کسب و کار، مهندسی صنایع […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی وب سایت: https://jiac.ir/fa/ محورها: موضوعات مورد پذیرش در جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی ۱- پژوهش در فرهنگ و هنر، هنر اسلامی، فلسفه […]
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱

علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا

عنوان: علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا وب سایت: http://geo2.ir/ محورها: علوم جغرافیا (کلیه گرایشها) – علوم زیست محیطی – علوم زمین (همه رشته های مرتبط با علوم […]