«دومین همایش ملی گردشگری با عنوان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری، در اسفندماه ۱۴۰۱ در در استان لرستان برگزار خواهد شد. در این دوره نیز مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال ، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه گردشگری حرکت کنیم ، لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می‌شود با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی واجرایی خود را ارائه نمایند. سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان و دانشگاه لرستان از برگزار کنندگان و حامیان این همایش می باشند.