بهمن ۲۰, ۱۴۰۰

ارائه راهکارها و راهبردهای پذیرش مقالات در مجلات معتبر (با رویکرد ارتقاء شانس پذیرش مقالات)

عنوان: ارائه راهکارها و راهبردهای پذیرش مقالات در مجلات معتبر (با رویکرد ارتقاء شانس پذیرش مقالات) عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت فناوری و مهندسی پرتو […]