شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://medcnf.ir ایمیل: info@medcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]