شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا

عنوان: دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://health-corona.iaun.ac.ir/fa/ ایمیل: health-corona@iaun.ac.ir تلفن […]