آبان ۳, ۱۴۰۰

تحلیل پارادایم ها و استراتژی ها در مطالعات پژوهش های علوم اجتماعی

عنوان: تحلیل پارادایم ها و استراتژی ها در مطالعات پژوهش های علوم اجتماعی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کنفرانس ملی دانش و اصول […]