خرداد ۹, ۱۴۰۲

بیستمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: بیستمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctconf.ir ایمیل: info@itctconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر ، برق و تکنولوژی

عنوان: اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر ، برق و تکنولوژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://celconf.ir ایمیل: info@celconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctcnf.ir ایمیل: info@itctcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی معماری ،عمران ,علوم زمین و محیط زیست سالم

عنوان: اولین همایش بین المللی معماری ،عمران ,علوم زمین و محیط زیست سالم سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memarconf.ir ایمیل: info@memarconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت:  https://eesconf.ir ایمیل:info@eesconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memconf.ir ایمیل: info@memconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

هجدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان:هجدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctconf.ir ایمیل: info@itctconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ipqconf.ir ایمیل: info@ipqconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://cuconf.ir ایمیل: info@cuconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا […]