بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://cuconf.ir ایمیل: info@cuconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا […]
آذر ۳, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان:نهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
آذر ۳, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ipqconf.ir ایمیل: info@ipqconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir ایمیل: info@Eesconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
آبان ۱۴, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.12mie.ir ایمیل: info@12mie.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۹۱۳۰۴۰۶۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: آروین همایش البرز محل […]
مهر ۵, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://cuconf.ir ایمیل: info@cuconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور لهستان […]
مهر ۵, ۱۴۰۱

هفدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: هفدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctcnf.ir ایمیل: info@itctcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
مهر ۴, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memconf.ir ایمیل:info@memconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان […]