اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctconf.ir ایمیل: info@itctconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با […]
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی

عنوان: دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://ics2.ir/fa/ ایمیل:  info.fataei@gmail.com تلفن دبیرخانه:  ۰۴۵۳۳۲۵۰۱۵۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه علمی کاربردی […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۱

پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctcnf.ir ایمیل: info@itctcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان […]
فروردین ۲۴, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icires.ir/ ایمیل: info@icIRES.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: آکادمی بین المللی علوم و مطالعات […]
اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی

عنوان: کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://baku.confnashr.ir/ ایمیل:  s.saebniya@gmail.com – tsp_eng_tech_co@yahoo.com – Pedram.Mousavi@yahoo.com تلفن دبیرخانه:  ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ – […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی نواوری وتحقیق در علوم مهندسی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی نواوری وتحقیق در علوم مهندسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icires.ir/fa/ ایمیل:info@icires.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان […]
آذر ۲۰, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://confitc.ir/fa/ ایمیل:info@confitc.ir تلفن دبیرخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: شبکه دانشگاه […]
آذر ۳, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری

عنوان: اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.cacs.ir/fa/ ایمیل: info@cacs.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه جامع […]
آبان ۱۸, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://isfconf.ir/ ایمیل: info@isfconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۳۱۲۶۹۷۸۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه […]