آذر ۱۲, ۱۴۰۱

کارگاه مقابله با استرس

عنوان: کارگاه مقابله با استرس عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی تاریخ […]
آذر ۱۲, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش عکاسی با موبایل

عنوان: کارگاه آموزش عکاسی با موبایل عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران تاریخ شروع: ۱۴ دی ماه […]
آذر ۱۲, ۱۴۰۱

تاثیر دانش کاربردی روانشناسی در ارتقا سطح بازاریابی و فروش

عنوان: تاثیر دانش کاربردی روانشناسی در ارتقا سطح بازاریابی و فروش عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم […]
آذر ۱۲, ۱۴۰۱

عارصه یابی تصمیم گیری مدیران در شرایط عدم قطعیت ( مبتنی بر تکنیک ها و راهکارها )

عنوان: عارصه یابی تصمیم گیری مدیران در شرایط عدم قطعیت ( مبتنی بر تکنیک ها و راهکارها ) عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت فناوری و […]
آذر ۱۲, ۱۴۰۱

مدل جهانی رفتار شناسی DISC در مدیریت منابع انسانی در کسب و کار

عنوان: مدل جهانی رفتار شناسی DISC در مدیریت منابع انسانی در کسب و کار عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی اردبیل- شرکت فناوری […]
آذر ۳, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان:نهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
آذر ۳, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ipqconf.ir ایمیل: info@ipqconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir ایمیل: info@Eesconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir ایمیل: info@hcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]