مرداد ۵, ۱۴۰۱

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان: فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی وب سایت: https://sportssciencejournal.ir محورها: تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمامی گرایش ها) صاحب امتیاز: مجید کرامتی مقدم مدیر مسئول: مجید کرامتی مقدم […]
مرداد ۴, ۱۴۰۱

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

عنوان: کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://mcii-conf.ir ایمیل: s.saebniya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز آموزش علمی کاربردی […]
مرداد ۳, ۱۴۰۱

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

عنوان: فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری وب سایت: http://majournal.ir/ محورها: کلیه موضوعات مرتبط مدیریت، حسابداری، حسابرسی، کارآفرینی و کسب و کار، مهندسی صنایع […]
تیر ۲۸, ۱۴۰۱

کارگاه آمــوزش مقالــه نویسـی ویژه هنرمندان ایران

عنوان: کارگاه آمــوزش مقالــه نویسـی ویژه هنرمندان ایران عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه معرفی دو فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: کارگاه معرفی دو فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرمندان تمامی رشته ها

عنوان: کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرمندان تمامی رشته ها عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه مقاله نویسی

عنوان: کارگاه مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ساعت […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش مقاله نویسی

عنوان: کارگاه آموزش مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

ارائه کننده نخستین کارگاه آموزش مقاله نویسی جهت ارتقا رتبه شغلی

عنوان: ارائه کننده نخستین کارگاه آموزش مقاله نویسی جهت ارتقا رتبه شغلی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ […]