دی ۱۱, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

عنوان: نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://fpcsm.ir/fa/home ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۶۴۱۰۰۶۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه ازاد شیراز و بنیاد حفظ اثار و […]
دی ۶, ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

عنوان: یازدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی سطح برگزاری: ملی و بین المللی وب سایت: http://conf.uok.ac.ir ایمیل: icelet2022@uok.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۸۷۳۳۶۶۰۰۷۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه کردستان […]
آذر ۲۲, ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icmeab.ir/ ایمیل: info@icmeab.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین المللی علوم و […]
آذر ۲۲, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی سطح برگزاری: وب سایت: http://www.confep.ir/fa ایمیل: iran.confep@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱۵۸۴۸۶۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی نواوری وتحقیق در علوم مهندسی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی نواوری وتحقیق در علوم مهندسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icires.ir/fa/ ایمیل:info@icires.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icmeab.ir/ ایمیل:info@icmeab.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین المللی علوم و […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی (ICPSE 2022)

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی (ICPSE 2022) سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icpse.ir/ ایمیل: info@icpse.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2022)

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2022) سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icmwmi.ir/ ایمیل: info@icmwmi.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین […]
آذر ۲۰, ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://confme.com/fa/ ایمیل:Email : info@confme.com تلفن دبیرخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: شبکه دانشگاه های […]