مجموعه کنفرانس های شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی
کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان
اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات
همایش ملی گردشگری ، فرهنگ ، تمدن و تاریخ
یافته های نوین در علوم مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد ، تجارت و بورس ایران
کنفرانس ملی تحقیقات نوین مدیریت توریسم ، ایران گردی و جهانگری
دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره و مطالعات فرهنگی
نخستین همایش سالانه پژوهش های نفت ، گاز ، پتروشیمی و فولاد ایران
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع
سومین همایش علمی و پژوهشی و نخستین همایش بین المللی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
اولین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر ، مهندسی برق و مهندسی پزشکی
دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق