چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی در مورخ ۰۹ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و  مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شریف به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانی یگانه بخشی زاده  (روانشناس، مشاور توسعه فردی) با موضوع نقش ایجاد عادت های جدید در موفقیت و مریم مینائی (کارشناس ارشد روانشناسی) با موضوع کنترل گری زوجین در رابطه عاطفی و محمدرضا صفری چاکری (دکتری مدیریت کسب و کار) با موضوع اهمیت توجه به بلوغ مالی در جلسات مشاوره پیش از ازدواج برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: سهیل فرید 

مسئول دبیرخانه: سما محمدپور جناقرد