چهارمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی در مورخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شریف به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانان مهندس ابوذر پورعبدالله  (کارآفرین دیجیتال، مدیر و بنیانگذار گروه فناوری اطلاعات پورعبداله) و دکتر مریم عبدلی (دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی) با موضوع بازاریابی سنتی در مقابل بازاریابی دیجیتال برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: مهندس وحید یوسفخانی

مسئول دبیرخانه: نگار احمدی