پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه برند در مورخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مجموعه تبلیغاتی کارا تک به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانی مهندس علیرضا محمودی فرد  (مدرس دانشگاه های تهران) با موضوع بررسی مهندسی مجدد روی فرآیندهای برند تاکو بل و مهندس وحید یوسفخانی (مدیرعامل مجموعه تبلیغاتی کارا تک) با موضوع جایگاه و نقش برندینگ در کسب و کارها و دکتر محمدرضا صفری چاکری (دکتری مدیریت کسب و کار) با موضوع تاثیر b2b مارکتینگ بر ارتقا برند برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: مهندس وحید یوسفخانی

مسئول دبیرخانه: پریا خدمتی