پنجمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی در مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مجموعه تبلیغاتی کارا تک به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانان مهندس ابوذر پورعبدالله  (کارآفرین دیجیتال، مدیر و بنیانگذار گروه فناوری اطلاعات پورعبداله) و مهندس علیرضا محمودی فرد (مدرس دانشگاه های تهران) با موضوع نقش و عملکرد بازاریابی شبکه های اجتماعی در جذب مشتری برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: مهندس وحید یوسفخانی

مسئول دبیرخانه: نگار احمدی