نخستین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی در مورخ ۰۷ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانان سمیرا میرحاج  (کارشناسی ارشد روانشناسی، مشاور و مدرس مهارت های زندگی کودک نوجوان و کارشناس خبرگزاری در حوزه کودک و نوجوان) و نادیا وحدانی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) با موضوع تاثیر و اهمیت انتخاب رشته تحصیلی در کار و زندگی برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: خدیجه داننده

مسئول دبیرخانه: نگار احمدی