ششمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی در مورخ ۰۷ آبان ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانی نسیم کشت کاری  (کارشناس روانشناسی) با موضوع بررسی خصوصیات کلیدی اختلالات اضطرابی و الناز تقدیری (کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، مدیر و موسس مهدکودک و پیش دبستانی) با موضوع خودشناسی و فریبا قهرمانی (دبیر کل سابق همیاران سلامت روان استان اردبیل و کارشناس ارشد بالینی) با موضوع اختلالات شخصیت برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: بیتا فرضی زاده

مسئول دبیرخانه: مریم مینایی