ششمین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی در مورخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مجموعه تبلیغاتی کارا تک به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانان داوود قادرزاده  (مدیرمسئول نشریه جهان نوین) و رضا حسنی (کارشناس سخت افزار در شرکت اویسان) با موضوع تاثیر هوش مصنوعی در ارتقا کسب و کارها برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: مهندس وحید یوسفخانی

مسئول دبیرخانه: بیتا فرضی زاده