سومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه کسب و کار در مورخ ۰۵ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و انجمن پیشگامان زندگی نوین اردبیل به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانی دکتر محمدرضا صفری چاکری (دکتری مدیریت کسب و کار) با موضوع  اهمیت و نقش مدیریت در کسب و کار و دکتر مجید رفیعیان اصفهانی (پسا دکتری مدیریت دانشگاه تهران) با موضوع نوآوری ساختار شکن در حوزه کسب و کار و مهندس علیرضا محمودی فرد (مدرس دانشگاه های تهران)  با موضوع بررسی وظایف و اهمیت نقش های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی سلسله نشست های علمی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: سید جواد میرجواد خانی

مسئول دبیرخانه: نگار احمدی