سومین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی در مورخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شریف به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانان سما محمدپور جناقرد  (کارشناس روانشناسی، مولف) و خدیجه داننده (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی) با موضوع آشنایی با تله های زندگی و راهکار رهایی از آن برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: دکتر محمد رضائی شریف

مسئول دبیرخانه: سهیل فرید