دومین سمینار از مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی در مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان، شرکت آینده سازان علم و کار ایرانیان و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شریف به صورت برخط از راس ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با سخنرانان الناز تقدیری  (کارشناس ارشد مشاوره خانواده) و فریبا قهرمانی (دبیر کل همیاران سلامت روان استان اردبیل) با موضوع تاثیر استرس و اضطراب بر سلامت روانی و چگونگی کنترل و مدیریت آن برگزار می گردد.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان این سمینار گواهی حضور معتبر اعطا می شود.

دبیر مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

دبیر اجرایی مجموعه سمینارهای آموزشی و تخصصی: دکتر محمدرضا صفری چاکری

مسئول کمیته پژوهش: دکتر محمد رضائی شریف

مسئول دبیرخانه: سما محمدپور جناقرد