پایگاه خبری کُنف نَشر در تابستان سال ۱۴۰۰ به منظور اطلاع رسانی کنفرانس ها، همایش ها، کنگره ها، سمینارها، نشریات و رویدادهای علمی ملی و بین المللی راه اندازی شده است.
کلیه مسئولین رویدادهای علمی می توانند اخبار و مطالب خود را جهت نشر در این پایگاه ارسال نمایند.
پیشاپیش از اینکه با درج لوگو، معرفی و نشر این پایگاه به دیگران، حمایت می نمایید، بسی نهایت سپاس را داریم.

سید محمدرضا حسینی علی اباد
مدیر پایگاه خبری کُنف نَشر