پژوهشگران ارجمند، جهت داشتن هرگونه سوال، ابهام، انتقادو پیشنهاد لطفا از طرایق ذیل اقدام به ارتباط با ما نمایید.

شماره تماس ریاست جشنواره: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶
آدرس پست الکترونیک: dr.hosseinialiabad@gmail.com
شماره تماس مدیر کمیته علمی:
۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷
آدرس پست الکترونیک:
s.saebniya@gmail.com

کاربر عزیز، از طریق فرم زیر نیز می توانید با ما در ارتباط باشید.