تبلیغات در “کُنف نَشر”

جهت درج تبلیغات در پایگاه خبری کنف نشر از طرایق ذیل با ما در ارتباط باشید.
ایمیل۱: dr.hosseinialiabad@gmail.com
ایمیل۲:

hoseintaherzadeh@yahoo.com
شماره تماس۱: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶
شماره تماس۲: ۰۹۱۹۸۶۹۵۵۹۶
ID Telegram: @seyedt

نکته: ثبت رویداد کنفرانس ها، نشریات و نشست های علمی در سایت رایگان است. لذا جهت حمایت از کنف نشر، لطفا لوگوی کنف نشر را در پوستر و سایت رویدادتان درج نمایید.