آذر ۷, ۱۴۰۰

کارگاه سبک‌های خبرنویسی

عنوان: کارگاه سبک‌های خبرنویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: خانه نشریات دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن علمی مخترعین و مبتکرین دانشگاه تاریخ […]