آذر ۱۱, ۱۴۰۰

بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی بامحوریت تحول دیجیتال

عنوان: بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی بامحوریت تحول دیجیتال سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://seminar.irc.ac.ir/ ایمیل: seminar@irc.ac.ir […]