پژوهشگر معزز،

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش مقاله ارزشمندتان، لطفا بر اساس نوع ثبت نام مندرج در سایت کنفرانس، نسبت به پرداخت هزینه با استفاده از لینک ذیل اقدام نمایید.

https://zarinp.al/confnashr.ir

پس از پرداخت وجه، لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.